wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FIRMY MARDECOR PRO


Regulamin Sklepu Internetowego www.mardecor.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Mardecor Pro Sp. z o.o.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Mardecor Pro przygotuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.(Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego)

I. Rejestracja i logowanie
* Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy.
* Dokonanie zakupów w Sklepie internetowym wymaga rejestracji.
* W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.mardecor.pl wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: nazwa użytkownika (login), hasło, imię, nazwisko, numer NIP, telefon lub (i) adres e-mail. Dane są niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
* Po rejestracji należy poczekać na weryfikację poprawności danych i uruchomienie konta użytkownika poprzez administratora. Czas oczekiwania na aktywację konta to 3 dni robocze.
* Następnie Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
* Użytkownik sklepu może posiadać wyłącznie jedno konto, użytkownicy którzy będą próbowali założyć kolejne konta zostaną automatycznie zablokowani.
* Administrator sklepu www.mardecor.pl ma możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia konta użytkownika w momencie łamania regulaminu sklepu jak również w momencie nie uzupełnienia wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji.
* Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Mardecor Pro danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
* Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

II. Składanie zamówień, zawarcie umowy
* Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mardecor.pl.
Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie dodając do koszyka, a następnie w koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.
W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
- zamawiany towar,
- adres, na jaki ma być dostarczony towar,
- sposób dostawy,
- sposób płatności.
Poprzez złożenie zamówienia klient składa ofertę kupna towarów wymienionych w zamówieniu.
* Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta informacji na stronie internetowej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane zostanie również na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji konta klienta.
* Po weryfikacji ilości dostępnych towarów wysyłamy do klienta fakturę pro-forma w celu jej opłacenia (łącznie z kosztami wysyłki ustalanymi indywidualnie).
* Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.
* Opłacenie faktury pro- forma jest jednoznaczne z akceptacją zamówienia i przygotowaniem towaru do jego wysyłki.
* Modyfikacji zamówienia można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 730 588 288.
* Oferta sklepu skierowana jest wyłącznie do klientów hurtowych.
* Minimalna kwota zamówienia 500 zł brutto.
* Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
* Wszelkie promocje dotyczą tylko i wyłącznie klientów hurtowych.
* Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
* Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta.

Rabaty udzielane są indywidualnie w trakcie realizacji zamówienia
Prosimy nie opłacać zamówień zaraz po ich złożeniu- wpłata należności jest dokonywana na podstawie otrzymanej faktury proforma
 III. Realizacja zamówień

* Termin dostawy towaru wynosi 7 dni (bez czasu doręczenia przesyłki) od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Jeżeli firma Mardecor Pro nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał on zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
* Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta lub ich osobisty odbiór przez klienta w siedzibie hurtowni.
* Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon ).IV. Ceny towarów

* Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.mardecor.pl zamieszczone przy oferowanym towarze:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
* Ceną wiążącą i ostateczną towaru jest jego cena podana na stronie www.mardecor.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
* Oferta sklepu internetowego i zawarta w nim cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia przez klienta.
* Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki- po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia pracownik kontaktuje się telefonicznie lub e-mailem informując o całkowitym koszcie zamówienia łącznie z przesyłką.
* Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
* Rabaty są udzielane indywidualnie w zależności od wysokości zamówienia i częstotliwości składanych zamówień.


V. Formy i koszty dostawy, płatności

* Zapłaty za zamówione towary można dokonać:
- gotówką w przypadku bezpośredniego odbioru przez klienta towaru w siedzibie firmy Mardecor Pro.
- przelewem na konto bankowe, które jest podane na fakturze pro-forma.
* Składając zamówienie klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy:
- poprzez odbiór osobisty w siedzibie Mardecor Pro, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
- za pośrednictwem firmy kurierskiej SUUS realizujemy wysyłki paletowe. Koszt wysyłki palety to 240 zł brutto, a pół-palety to 170 zł brutto (w cenę wliczona jest wartość palety).
- za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX realizujemy wysyłki paczek.
UWAGA!! Paczki wysyłamy na wyłączną odpowiedzialność Klienta- wszelkie reklamacje odnośnie uszkodzeń towaru powstałe podczas transportu paczek nie będą uwzględniane.
Koszty wysyłki paczek obliczane są indywidualnie w stosunku do każdej paczki i podawane Klientowi przed realizacją zamówienia.
* Koszty wysyłki towaru na terytorium Polski są uzależnione od wybranej metody płatności, wartości zamówienia i wagi łącznej zamówionych towarów
* W przypadku dostawy spedycyjnej Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela.
* W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu mailowo na adres: mardecorpro@op.pl lub telefonicznie pod numerem 730 588 288 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem.
.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towarów.

* Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru, jednakże reklamacja musi zostać zgłoszona poprzez e-mail: mardecor@op.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dostawy.
* Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)
* Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.
* Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
* Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte.
* Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
* W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać zwrotu pieniędzy z wyłączeniem kosztów wysyłki reklamowanego towaru.
* W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do kupującego (na jego koszt), z decyzją oddalone.


VII. Dane osobowe

* W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
* Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmian.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
* Administratorem danych osobowych jest Mardecor Pro Sp. z o.o.
* Zgodnie z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


VIII. Postanowienia końcowe

* W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
* Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www.mardecor.pl, w szczególności fotografie, opisy, rozwiązania graficzne, są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).
* W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
* Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10-01-2017 r. i jest dostępny w siedzibie Mardecor Pro, a także pod adresem www.mardecor.pl
* Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
* W związku z prowadzeniem sprzedaży stacjonarnej przez firmę Mardecor Pro oferowane produkty, które Państwo zamówili mogą być chwilowo niedostępne ze względu na codzienną zmianę stanów magazynowych. Firma dokłada wszelkich starań aby oferta była aktualna, aczkolwiek może dojść do sytuacji chwilowej niedostępności towaru niezależnej od sprzedawcy, co skutkuje wykreśleniem danej pozycji z zamówienia.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:
Mardecor Pro Sp. z o.o.
mardecor@op.pl
kontakt: Beata Czekała- 730 588 288
           


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu